زندگی نامه شهید مرتضی رنجبر

 

                          بسم الله الرحمن الرحیم  

 

زمان همه چیز را کهنه می کند مگر خون شهید       (امام خامنه ای)

                   شهیدمرتضی رنجبر درسال1354درروستای ابوالحسنی بخش
جره-بالاده ازشهرستان کازرون درخانواده فقیرولی سرشارازایمان به خداوائمه اطهاردیده به جهان گشود.به علت عشق وعلاقه پدرومادرش به اهل بیت عصمت وطهارت نام زیبای مرتضی رابرای او برگزیدند.وی دوران کودکی خودرادردامان پرمهرومحبت مادری مهربان وپاکدامن گذراند.درسن شش سالگی جهت فراگیری علم وارددبستان روستا گردید دوران ابتدائی خود را با موفقیت و معدل خیلی خوب به پایان رساند.جهت ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی وارد مدرسه استقلال روستای سریزجان شد.این دوران راباتلاش وکوشش فراوان سپری کرد.سپس عازم دبیرستان شهیددهقان بالاده گردیدو در رشته علوم تجربی موفق به اخذمدرک دیپلم گردید. درسال1368مادرخودراازدست دادواینجا بودکه مشکلات بزرگی سدراه اوقرارگرفت اما باتلاش وکوشش خودموانع راازسرراه خودبرداشت بسیارصبوروثابت قدم بودوبا این همه سختی های زندگی هیچ وقت ودرهیچ جا ونزدهیچ کس حتی خانواده خودلب به گلایه نمی گشود. درسال 1357جهت انجام خدمت مقدس سربازی برای گذراندن دوره آموزشی به تهران رفت وپس از گذراندن آموزش به منطقه خوزستان رفت وخدمت سربازی خودرابه پایان رساند.باعشق وعلاقه ای که به اسلام وامام (ره)وونظام مقدس جمهوری اسلامی داشت درسال1377درکنکورسراسری دانشگاه افسری امام علی(ع)تهران راانتخاب نمودوپس از قبولی واردآن دانشکده شد و بعدازچهارسال تحصیل موفق به اخذ مدرک کارشناسی گردیدودرزمره ارتش توحیددرآمد ودرلشکر سرافراز ومقتدر 92زرهی خوزستان به عنوان فرمانده گروهان در منطقه عملیاتی هورالهویزه(هورالعظیم)که یادآورشهدایی است که هشت سال دفاع مقدس
درآن منطقه سربر آستان حق نهادند ومی بایست پس از جنگ ازدستاوردهای آن دفاع کرد به خدمت مشغول شد . شهید بزرگوار باتمام وجوددرآن منطقه حضورداشت وخودش می گفت هورالهویزه قطعه ای از بهشت است وما هرروز با شهیدانیم درماموریت خودآنقدر جدی
ومصمم بود که یکبارفرماندهانش می گفتند درطول دوسال بیش ازدویست ماموریت حساس با شهید درمنطقه داشته ایم .با آنکه درزمان جنگ کوچک بودولی اعتقاد عجیبی به جبهه وجنگ وشهداداشت به طوری که درسن دوازده سالگی جزءارتش بیست میلیونی بسیج درآمد و عضوپایگاه مقاومت شهید حسینی روستا گردیدوهمیشه می گفت نباید اسلحه شهدا به زمین گذاشته شودوآنقدربر این گفته خودصادق بود تااینکه درتاریخ 5/2/1387 درحین ماموریت وگشت زنی درمنطقه صفرمرزی هورالهویزه با اشرار دست نشانده امریکا واسرائیل درگیرشدودریک نبرد جوانمردانه با اصابت گلوله اهدائی استکبار جهانی به خودفروختگان به پیکرمطهرش میثاق نامه خودراباحضرت اباعبدا...الحسین وشهداامضانمود وبه درجه رفیع شهادت نائل آمد وبه خیل عظیم شهیدان پیوست ولحظاتی ازتاریخ انقلاب اسلامی
رابانام خود به ثبت رسانید وبه آرزوی خود که خداوندبه اووعده داده بود رسید.که انشاءا....باصبح دولت یار،بارجعت خوددررکاب مولا ومقتدای خود بیاساید.همیشه وردزبانش این بودکه خدایا وجودنازنین مقام معظم رهبری راحفظ بفرما تاپرچم پرافتخارانقلاب اسلامی که نمادآرمان واعتقاد ملت بزرگ ایران است رابه دست صاحب اصلی اش آقاامام زمان(عج)بسپارد به امید روزی که همه شاهد این فتح وظفر بزرگ باشیم که خواهیم بود.   

ان شاءالله

            ان تنصروالله ینصرکم وثبت اقدامکم

                        
 
روحش شاد و راهش پر رهرو باد 

/ 0 نظر / 10 بازدید